اولین دوره بازی های پینت بال مخابرات منطقه کرمان

اولین دوره بازی های پینت بال مخابرات منطقه کرمان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

نمایش کلیه تصاویر

پشت صحنه همایش پیاده روی مخابرات منطقه کرمان اردیبهشت 97

نمایش کلیه تصاویر

همایش پیاده روی 27 اردیبهشت 97 مخابرات بردسیر

نمایش کلیه تصاویر

همایش پیاده روی 27 اردیبهشت 97 مخابرات بم

نمایش کلیه تصاویر

همایش پیاده روی مخابرات منطقه کرمان

همایش پیاده روی مخابرات منطقه کرمان به مناسبت روز جهانی مخابرات و روابط عمومی

نمایش کلیه تصاویر