شرکت سهامی مخابرات منطقه کرمان (کمیته تولید محتوا وآموزش مجازی و کمیته نشاط)

اعلام حضور در فوق برنامه های کمیته نشاط
   
کد ملی (ثبت نام شده در کمیته نشاط)
علاقه مند به شرکت در فوق برنامه
تاریخ- زمان - مسئول - مکان
توضیحات