شرکت سهامی مخابرات منطقه کرمان (کمیته تولید محتوا وآموزش مجازی و کمیته نشاط)

اخبار سایت
1397/03/07 همایش پیاده روی کارکنان مخابرات منطقه کرمان به اتفاق خانواده به مناسبت روز جهانی مخابرات ( 27 اردیبهشت 97)